<Α ΝΑΜΕ = "#a1"> (1) Κατ' ανάλογο τρόπο οι Σλάβοι ονόμαζαν τους δυτικούς γείτονές τους, τους Γερμανούς νιεμτσί=μη ομιλούντες.


<Α ΝΑΜΕ = "#a2"> (2) Σήμερα έχει εγκαταλειφθεί η παλαιότερη θεωρία για επιδρομές βαρβάρων λαών όπως οι "λαοί της θάλασσας", οι Δωριείς και άλλοι. Οπωσδήποτε θα υπήρξαν τέτοιες επιδρομές, αλλά σε μικρή, τοπική κλίμακα και δεν είχαν τα ισοπεδωτικά αποτελέσματα που πιστευόταν παλαιότερα. Οι πιο πολλές από τις καθέδρες των μυκηναίων ανάκτων (Μυκήνες, Τύρινς, Αργος, Αμύκλαι-Θεράπνη, Αθήνα, Θήβα) εξακολούθησαν να υπάρχουν και να κατοικούνται πολλούς αιώνες μετά την "επιδρομή". Πιθανώτερη είναι η εκδοχή ότι η παρακμή των μυκηναϊκών βασιλείων οφείλεται σε συνδυασμό της διακοπής του εμπορίου με την Αίγυπτο και την Ανατολή, (διακοπής που εν μέρει οφείλεται στις επιδρομές αυτές) και σοβαρών κλιματολογικών αλλαγών, σ'ολόκληρο το Αιγαίο.


<Α ΝΑΜΕ = "#3"> (3) Η λέξη πόλις προέρχεται από την ινδοευρωπαϊκή ρίζα *pul που επιβίωσε στην ελληνική και στις ινδικές γλώσσες (pur, pura) και αρχικά σήμαινε οχυρό ύψωμα ή οχυρό λόφο, σ'αντίθεση με το άστυ, που αναπτύχθηκε κάτω από την πόλη η οποία κατόπιν, όταν έπαψε να είναι οικισμός και έγινε φρούριο ονομάστηκε ακρόπολις.


<Α ΝΑΜΕ = "#a4"> (4) Στην κοινωνία του φυλετικού γένους η γη ήταν κοινή ιδιοκτησία, αλλά από την κοινή γη κοβόταν μερικά κομμάτια που αρχικά ήταν αφιερωμένα στο θεό του γένους και την ενέμοντο οι μάγοι ιερείς του, αργότερα δε στον στρατιωτικό αρχηγό. Τα κομμάτια αυτά ονομάστηκαν τεμένη από το ρήμα τέμνω= κόβω.


<Α ΝΑΜΕ = "#a5"> (5)Ο Τατιανός (απολογητής του 2ου αιώνα) γράφει: Η δε Σαπφώ γύναιον ερωτομανές, της εαυτής ασέλγειαν άδει.