ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΔΙΣΚΟΥ

Και το κείμενο του περιγράμματος:
Εγύρισα πολά νησιά κε χώρας
κε είχα γίνη τόσον εφτιχής
αλά γνορίζων τα νησιά κε τας αζόρας
έγινα αποτόμος διστιχής.

Εκεί εχάθη ένας νέος με μια κόρη
κε απολέσθισαν τα δύο τα πεδιά
καθιστερίσαντος να φθάση το βαπόρι
που το περίμεναν σ' αφτή την αμουδιά.

Τόρα το κίμα μεταφέρη αφριζμαίνον
τας τελεφτέας των θελήσεις μακριά
δια να τους θάψουν κε τους δυο ανγκαλιαζμένων
κε χερετίσματα να πούνε στη γριά.

Η γρέα μύτηρ με τον γρέοντα πατέρα
λαβών ειδήσεις δισαρέστους προσεχώς
πρέπει να ξέρουν πως ο νέος εκεί πέρα
την εσεβάσθη κε δεν έμηνεν λεχώς

Επιστροφή στις Σελίδες Μποστ

© 2005 Νίκος Σαραντάκος
sarant@pt.lu