Λίγα (ή πολλά) λόγια για δεοντολογία, συνδέσμους (λινκ) και παράσιτα του Διαδικτύου

6 Μαρτίου 2008Το κείμενο αυτό το απέσυρα προς το παρόν,επειδή επιτέλεσε το σκοπό του. Ίσως το επαναφέρω τροποποιημένο.