Ένα σπιτάκι

Ένα σπιτάκι απόμερο,στο δείλι,στον ελαιώνα,
μια καμαρούλα φτωχική,μια βαθιά πολυθρόνα,
μια κόρη που στοχαστικά τον ουρανό κοιτάει,
ώ,μια ζωή που χάνεται και με τον ήλιο πάει!