Πουλάκι

 

Πουλάκι ξένο,

ξενητεμένο,

πουλί χαμένο,

πού να σταθώ;

Πού να καθήσω

να ξενυχτήσω,

να μη χαθώ;

 

Βραδυάζει η μέρα,

σκοτάδι παίρει,

και δίχως ταίρι,

πού να σταθώ;

Πού να φωλιάσω,

σε ξένο δάσο,

να μη χαθώ;

 

………….

 

Επιστροφή