Το αηδονάκι

Μέσα στο δάσος περπατώ
κι ακούω τα πουλάκια.
Κάθε κλωνί
και μια φωνή,
σε κάθε δένδρο μουσική
χαρές και τραγουδάκια.

Μα εκεί που άλλα τραγουδούν
κι άλλα κρατούν το ίσο,
ένα πουλί,
μικρό λαλεί
σα να τους λέει: «Σωπάστε σεις!
Εγώ θα τραγουδήσω!»

Σωπάσαν όλα...Το μικρό
πουλί τ' αποστομώνει.
Είχαν λαλιά
τ' άλλα πουλιά,
μα ένα ήταν μοναχό
απ' όλα τους τ' αηδόνι.