Γεώργιος Δροσίνης

Βαθιά, τη νύχτα

Βαθιά, τη νύχτα τα μεσάνυχτα,

με τ’ ανοιχτά φτερά του ονείρου,

πετά η ψυχή μου, σκλάβα ελεύθερη,

στους μυστικούς κόσμους του Απείρου,

τη νύχτα βλέπει όλα τ’ αθώρητα,

που απόκρυβεν η πλάνα μέρα

τη νύχτα ακούει όλα τ’ ακούσματα

στον ατρικύμιστον αέρα.

Βλέπει των κάστρων τα φαντάσματα

και τα λευκά στοιχειά των κάστρων

κι ακούει των δέντρων το μεγάλωμα

και το περπάτημα των άστρων.