Το φτάσιμο

Θα βραδιάζει η μέρα, όταν θα φτάνομε
στου χωριού τ' αποσκιωμένα αλώνια
θα φανούν λευκά τα χωριοτόσπιτα
πίσω από των πεύκων τ' ακροκλώνια.

Μακριά θ' ακούονται αρνιών βελάσματα
βραδινή καμπάνα θα σημαίνει
στη βρυσούλα βόδια θα ποτίζονται,
θα καπνίζουν φούρνοι φλογισμένοι.

Θα βαθιανασαίνουμε στο διάβα μας
μυρωδιά από στάχυα θερισμένα.
Θα μας ευχηθούν το «καλώς ήρθατε»
χέρια από τον κάματο αργασμένα.

Από το κατώφλι αναμερίζοντας
του καιρού τ' αγκάθια και τα χόρτα,
του κλειστού παλιόπυργου θ' ανοίξομε
τη βαριά τη σιδερένια πόρτα.