Μιχ. Π. Σαντορινιός, Της δουλειάς

 

ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ

 

Πώς να σκεφτώ

που ο νους μου έγινε αριθμός.

 

Μετρώ, μετρώ,

ξαναμετρώ,

εννιά κι οχτώ

δεκαεφτά

κι εφτά

κι εννιά…

 

Παραμιλώ.

Πώς να σκεφτώ;

 

Μετρώ, μετρώ,

ξαναμετρώ,

εννιά κι εφτά

κι οχτώ…

 

(Δημοσιεύτηκε στην «Επιθεώρηση Τέχνης», τ. 39, Μάρτης 1958, σελ. 129)

Επιστροφή στην Ανθολογία ποιημάτων από την Επιθεώρηση Τέχνης
Αρχική σελίδα KEIMENA