Κάτι θα κρατήσης

'Οπως και νά' ναι κάτι θα κρατήσης,
κάτι να σου θυμίζη πως περπάτησες
πέρ' από τη γνωστή πικρή μας γη.
Κάτι που να μην έχη ό,τι πεθύμησες.

'Οπως και νά' ναι κάτι θα κρατήσης
απ' τις μικρές επιστροφές στα ωραία μας λάθη.