Φώτος Γιοφύλλης, ''Τα Χαφτεία'', Ποίηση μισού αιώνα 1906-1956, Αθήνα, εκδ. Το ελληνικό βιβλίο, 1964, σσ. 103-104.

 

 

Γλυστρόντας, πετόντας, εγώ, τ' αεροπλάνο. Κύματα, πλήθος,

ανθρώποι, πόδια. Αντίκρυ τα τζάμια. Στο παρατηρητήριο του

υποβρύχιου, τα φώτα, τα φώτα. Ταφζ, φζ, φζου, φζφζου! Γυ-

ρίζοντας, τριγυρίζοντας, με λύσσα. 'Ασπρα μα μωβ, πεθαμένη

γυναίκα, ξεβαμμένα μάτια, κίτρινα και μωβ, πεθαμένο. Βζ.... Βζ....

Τα ηλεχτρικά. ΤΑ ΗΛΕΧΤΡΙΚΑ! Να! Μα εκείνο.... Το πράσι-

νο, το πράσινο. -ΦΩΣ. Δηλητήριο, πίπερμαν, του τραμ. Ντραν

ντραμ, αποπίσω, νταμ ντραν. Μικρότερο, μικρότερ...., μικρ....

μ.... Ολονένα. Αποδώ. Αποκέι. Και πίσω. Δεξιά_ _ 1, 2, 3,

4, 5, .... Το πόδι, το χέρι, μαζί. Τα ωτό, τα ωτό, ΤΑ ΩΤΟ!

''Αούα!'' _ Εγώ, εσείς, οι 10, οι 12. 1 τρεμούλιασμα ομαδικό.

                 Τίναγμα ποδιών. Μέσα. Γλυκός καναπές!

     Τα μάτια μου _Ω! Φως πολύ. Γάλα, καταρράχτης,

βροχή, καπνός.              ''Γκαρσόν, σαρτρέζ!''. Χείλια

βαμμένα, ξεβαμμένα. ''Γιατί χωρίς κόκκινο;'' Το κραγιόνι, η

τσαντίτσα, το χέρι της. ''Χωρίς μάγουλα;'' _''Μαύρα τα μάτια

σου. Κάτω από τα μάτια σου''. Πάντα το δηλητήριο. Πάντα.

''Μορφίνη απόψε. Πολλή μορφίνη!'' Ενέσεις, 50 φράγκα ενέ-

σεις. ''Ωτό! Ωτό!'' Χειροκροτήματα. ΓΕΛΙΑ!

                 Τρικυμίες. Τρικυμία γέλιου. Τρικυμία χαράς.

Τρικυμία ωτό. Τρικυμία των δυο καρδιών του αντρός. 1 χτυ-

ποκάρδι ανάμεσα σε δυο πετσιά. Χρώματα, πολλά χρώματα!

'Οξω.                   Τύλιγμα. Η γούνα, η γούνα σας. Βζ, Βζου....

''Αούα'' _ _ Αγκαλιασμένοι. Γλήγορα. Μεθυσμένοι. Χαρά.