ΧΡΟΝΟΚΡΑΤΩΡ

 

Φιλάργυρος αιώνας θησαυρίζει

κέρματα ολονών τις μέρες. Μετρά

διαρκώς τις κάνει χρόνια.

Σε πείρα τη νεότητα μετατρέπει και πνεύμα

την ομορφιά σε χάρη. Συνεχίζει

-προσθέτοντας ελαφρότητα-

των μεταμορφώσεων το παιχνίδι

και στον καθένα τιμωρία-δώρο δωρίζει

που αναβάλλεται συνεχώς

μέχρι να μεταβάλει

το τέλος σε γνώση

τη γνώση σε τέλος.

 

(Από τη Χρονογραφία, εκδ. Στιγμή 2007)