Μελτέμι

του Άριστου Καμπάνη (1883-1956)

 

Μελτέμι τις ανήσυχες φτερούγες σου κουνώντας,

ανάμεσ΄ απ΄ τη σύδεντρη τη μουσική ερημία,

ηχείς μυριόψυχο άκουσμα θριαμβικό στον κάμπο

του Γυαλιστή του καυτερού, του καρποφόρου Αυγούστου.

 

Μελτέμι ξύπνα και σ΄ εμέν΄ αυτήν που αποκοιμήθη

καιρούς μέσα στα στήθη μου τα πέτρινα, κ΄ ελπίδα

δεν έχει να εγερθεί ποτές από το μέγαν ύπνο

την κουρασμένη, κοιμισμένη ολόβαθα καρδιά μου.

 

Μελτέμι μεγαλόπρεπο τις δυνατές φτερούγες

κουνάς τις μουσικόλαλες μες τη βαθιά ερημία

και που ξυπνάς την κάθε ηχώ

ξύπνα με τους αντίλαλους και τη φτωχή καρδιά μου.

 

Μελτέμι τις ανήσυχες φτερούγες σου κουνώντας

ανάμεσ΄ απ΄ τη σύδεντρη τη μουσική ερημία,

ηχείς μυριόψυχο άκουσμα θριαμβικό στον κάμπο

του Γυαλιστή του ολόχρυσου, του καρποφόρου Αυγούστου.-

 

Περιοδικό Νέα Ζωή, Τόμος 9, αρ. 2 (1914),  σ. 151.