Μεσολόγγι

του Άριστου Καμπάνη (1883-1956)

 

Απάνω από το τέναγος το ακίνητο, τ΄ ολάσπρο,

το ψαροτρόφο, δέσποζεν ο ήλιος του Αλωνάρη,

και μέσ΄ στη μέση τ΄ ουρανού το ημερινό φεγγάρι

ασπρογαλάζιο εχώνευε. Βαρκούλες

μέσ΄ από τα νησόπουλα φαινόνταν. Τη γαλήνη

της ώρα την παράξενη εδονούσαν

(πίνει τοφέγγος το νερό, το μουσικό, το πίνει!)

εφήβων γέλια, που γυμνοί κολύμπααν και βουτούσαν.-

 

Περιοδικό Νέα Ζωή, Τόμος 9, αρ. 1 (1914),  σ. 47.