Γιώργος Κοροπούλης – Γενέθλια

 

Γενέθλια

 

Εσπούδασε πολλά, μα δεν θυμάται

τώρα πια γιατί έγινεν ο ντόρος.

Σε άλλων τα γραπτά αποκοιμάται

 

και ονειρεύεται δικά του· ο σπόρος

της έμπνευσης εθλίβη, έγινε ζύθος·

ο Βάγκνερ του είν’ ένας σερβιτόρος.

 

Κυλήσανε τα χρόνια ως συνήθως:

τις Κυριακές ξανάκουγε τη μπάντα·

τις νύχτες, με αμιλλητήριον ήθος,

 

τρία βιβλία έβαλε στην πάντα

(να τά’ χει στη Δευτέρα Παρουσία)·

και έκλεινε απόψε τα τριάντα

 

(αργύρια για κάποια προδοσία).