Η ΤΙΜΩΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΚΡΙΔΗ

Τι σου 'φταιγαν τα πνεύματα κι οι τόνοι οι φιγουράτοι,
που Έλληνες τα 'βγαλαν, ψωμί για δάσκαλο ακαμάτη;
Με τη βαρεία αν τα 'βαλες, βαριά σου η καταδίκη:
κάτσε και μάθε γράμματα τώρα στη Σαλονίκη.