Ταξίδι για τα Κύθηρα

Πόση καλωσύνη
γύρω μου κι εντός
από του παντός
τη μεγαλωσύνη!

Βάρκα με προσμένει
μ' ανοιχτό πανί
κι οι εφτά ουρανοί
πάνω μου ανοιγμένοι.

Μόνος! στο πλευρό μου,
σύντροφο πιστό,
απ' τον κόσμο αυτό,
πήρα τ' όνειρό μου...

Τραγουδώ βαθιά μου:
σε ψιλή κλωστή
έχει κρεμαστεί
κι η στερνή χαρά μου.