Εις τον έρωτα

'Ερωτα, αν θες ναν τά'χωμε καλά,
στο σπήτι μου να μη ματαπατήσης.
Ε που στο λέω~ κι α θέλης να με αφήσης
αναπαμένον, πάει πολύ καλά.

Εγώ μ' έκαψε η πρώτη κουμπαριά.
Κι αν εσύ τώρα δεν αποφασίσης
Να 'πας στο Διάολο και να μη γυρίσης,
θά' ρτωμε καμμιά 'μέρα στα χοντρά.

Για δαύτο να με λείπης κουμπαρόπουλο~
μη σου μαθήσω ευκείνες τση φτερούγες,
και σε κάμω να σκούζης 'σα γαλόπουλο,
και να τρέχης κουτσόφτερο 'ς τση ρούγες.

Κι ευκείνες τση σαϊτες οπού φέρεις
σου τση βάνω όλες μάτσο εκεί που ξέρεις.


This page has been visited times.