Αδριανός

του Πέτρου Μάγνη (1880-1953)

 

του Κ.Π. Καβάφη

 

Και είπεν ο Αδριανός (Ρωμαίος αυτοκράτωρ

ο του Τραϊανού)· «Κατάρα στις γυναίκες·

ο νους των και ο λογισμός πώς να γελάνε

τους άνδρας πάντα είναι. Όσο δια το κάλλος,

να ο Αντίνοος (εκ Βιθυνίας της υπέρ τον Σαγγάριον

έφηβος)· και στους κορμιού τις γραμμωσές,

και στου μυαλού τη λάμψη, και στων ερώτων

τους τρελλούς οργιασμούς, ασυναγώνιστος.

Ύστερα και βοηθός είναι καλός

και σύμβουλος και φίλος πιο πιστός».

 

Περιοδικό Νέα Ζωή, Τόμος 7, Αρ. 2 (1911), σ. 79.