Κωνσταντίνος Θεοτόκης – Οι σκλάβοι στα δεσμά τους

 

Παρουσιάζουμε με χαρά το μυθιστόρημα του Κ. Θεοτόκη, που είναι με διαφορά το εκτενέστερο που έχει ψηφιοποιηθεί στα ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΑΖΙ. Οφείλεται κι αυτό στην ανεκτίμητη βοήθεια της καλής φίλης Μ.Μ.

 

 

Συνέχεια 1η: Μέρος Α’ – Κεφάλαια 1 και 2 (δια χειρός Μ.Μ., προστέθηκε 31.10.2008)

Συνέχεια 2η: Μέρος Α’ – Κεφάλαιο 3 (δια χειρός Μ.Μ., προστέθηκε 2.11.2008) 

Συνέχεια 3η: Μέρος Α’ – Κεφάλαια 4 και 5 (δια χειρός Μ.Μ., προστέθηκε 7.11.2008)

Συνέχεια 4η: Μέρος Α’ – Κεφάλαιο 6 (δια χειρός Μ.Μ., προστέθηκε 10.11.2008)

Συνέχεια 5η: Μέρος Β’ – Κεφάλαιο 1 (δια χειρός Μ.Μ., προστέθηκε 13.11.2008)

Συνέχεια 6η: Μέρος Β’ – Κεφάλαιο 2 (δια χειρός Μ.Μ., προστέθηκε 14.11.2008)

Συνέχεια 7η: Μέρος Β’ – Κεφάλαιο 3  (δια χειρός Μ.Μ., προστέθηκε 16.11.2008)

Συνέχεια 8η: Μέρος Β’ – Κεφάλαια 4 και 5 (δια χειρός Μ.Μ., προστέθηκε 19.11.2008)

Συνέχεια 9η: Μέρος Β’ – Κεφάλαια 6-8 (δια χειρός Μ.Μ., προστέθηκε 27.11.2008)

Συνέχεια 10η: Μέρος Γ’ – Κεφάλαιο 1 (δια χειρός Μ.Μ., προστέθηκε 30.11.2008)

Συνέχεια 11η: Μέρος Γ’ – Κεφάλαιο 2 (δια χειρός Μ.Μ., προστέθηκε 4.12.2008)

Συνέχεια 12η: Μέρος Γ’ – Κεφάλαιο 3 (δια χειρός Μ.Μ., προστέθηκε 5.12.2008)

Συνέχεια 13η: Μέρος Γ’ – Κεφάλαιο 4 (δια χειρός Μ.Μ., προστέθηκε 6.12.2008)

Συνέχεια 14η: Μέρος Γ’ – Κεφάλαιο 5 (δια χειρός Μ.Μ., προστέθηκε 10.12.2008)

Συνέχεια 15η: Μέρος Γ’ – Κεφάλαιο 6 (δια χειρός Μ.Μ., προστέθηκε 13.12.2008)

Συνέχεια 16η: Μέρος Γ’ – Κεφάλαιο 7 (δια χειρός Μ.Μ., προστέθηκε 13.12.2008)

 

 

 

Επιστροφή στα ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΑΖΙ

Αρχική σελίδα KEIMENA