Ο συντάκτης του «Ζιζανίου» στο Δεσπότη

του Γεωργίου Μολφέτα (1871-1916)

 

Μού γράφετε σε μιαν επιστολή,

τον «Άγιο τον Τάφο» να συνδράμω·

μού φαίνεται παράξενο πολύ

και σκέφτομαι τι διάολο να κάμω!

 

Για πράμα τόσο θείο και ουράνιο

– Δεσπότη, θα στο πω χωρίς κακία –

παράδες να ζητάς από Ζιζάνιο

θαρρώ πως αντιβαίνει στη θρησκεία!

 

Πάει ποτέ, δεσπότη μου χρυσέ,

ο διάολος για το Θεό να δίνει;

Αν ήτανε τουλάχιστον βερσέ,

μπορούσε δηλαδή κάτι να γίνει!

 

Αλλά να θέλεις τώρα μετρητά

που τρέχουν περιστάσεις αλγεινόταται,

τ΄ αδύνατα δεν κάνεις δυνατά.

Συχώρα με λοιπόν, Πανιερώτατε!

 

Ημερολόγιον Σκόκου, Τόμος 19 (1904), σ. 83.