Ιερά ιστορία

του Γεωργίου Μολφέτα (1871-1916)

 

Εκείνος στο παράθυρο κι αυτή στο περιβόλι

τι ομιλίες έκαναν καταλαβαίνετ΄ όλοι.

Δεν πέρασε πολύς καιρός που η πανούργα Εύα

επαρακάλιε τον Αδάμ και τώλεγε : «Κατέβα!»

Κι αυτός να μην αντισταθεί στης Εύας το χατήρι

σαν βλάκας εσαρτάρησε από το παραθύρι·

κι αφού τον εκατάφερε τον άμοιρο τον φίλο

κι εδάγκασε το μήλο,

να σου ευθύς κι ο άγγελος σαν πενθερός εφάνη

με μια ρομφαία πύρινη στο χέρι… το στεφάνι!

 

Ημερολόγιον Σκόκου, Τόμος 18 (1903), σ. 338.