Η ερωτική εσπέρα

 

Τι ωραίο φεγγαράκι,

τι ερωτική βραδιά!

ήσυχα το αεράκι

παίζει μέσα στα κλαδιά.

 

Κοίταξε το αηδόνι

μέσ’ στα φύλλα πώς πετά,

και στες βρύσες το τρυγόνι

πώς το ταίρι του ζητά.

 

Τ’ ανταμώνει, τ’ αγκαλιάζει

με λαχτάρα και χαρά·

το φιλεί, γλυκοστενάζει

και σαλεύει τα πτερά.

 

Πόσο αγαπούνται, πόσο·

τι αθώοι στεναγμοί!

ας μ’ αγάπας κι εσύ τόσο

κι ας μη ζούσα μια στιγμή!

 

 

Επιστροφή