Κ.Π.Καβάφης (1863-1933)

Το σύνολο του έργου του μαζί με άφθονο υλικό,
στις εξαιρετικές σελίδες της "Ιθάκης" τις αφιερωμένες στον μεγάλο Αλεξανδρινό.

Το σύνολο των 154 ποιημάτων, καθώς και τα αποκηρυγμένα, ορισμένα και με φωτογραφίες χειρογράφων ή ηχογραφημένες απαγγελίες, από τις σελίδες του Σπουδαστηρίου Νέου Ελληνισμού.

Τα 154 αναγνωρισμένα ποιήματα από το "Παπάκι" των φοιτητών του Παντείου. Μπορείτε να κατεβάσετε συμπιεσμένο αρχείο των ποιημάτων.

Το σύνολο του έργου του από τις σελίδες της Αρχαίας Αγοράς.

49 ποιήματα :

Τείχη

Ενας γέρος

Δέησις

Κεριά

Che fece .... il gran rifiuto

Διακοπή

Τα παράθυρα

Θερμοπύλες

Περιμένοντας τους βαρβάρους

Επιθυμίες

Φωνές

Τρώες

Μονοτονία

Τα βήματα

Η Πόλις

Η Σατραπεία

Μάρτιαι Ειδοί

Απολείπειν ο θεός Αντώνιον

Τελειωμένα

Ιωνικόν

Τα επικίνδυνα

Ιθάκη

Αλεξανδρινοί βασιλείς

Επέστρεφε

Οσο μπορείς

Επήγα

Του μαγαζιού

Ο Θεόδοτος

Σοφοί δε προσιόντων

Ομνύει

Μανουήλ Κομνηνός

Οταν διεγείρονται

Κάποιος Θεός των

Ετσι πολύ ατένισα --

Μέρες του 1903

Καισαρίων

Θυμήσου, σώμα...

Η διορία του Νέρωνος

Νόησις

Πρέσβεις απ' την Αλεξάνδρεια

Αιμιλιανός Μονάη, Αλεξανδρεύς, 628-655 μ.Χ.

Εις το επίνειον

Ο Δαρείος

Αννα Κομνηνή

Υπέρ της Αχαϊκής Συμπολιτείας πολεμήσαντες

Ηλθε για να διαβάσει --

Απολλώνιος ο Τυανεύς εν Ρόδω

Ιερεύς του Σεραπίου

Αννα Δαλασσηνή

Στον ίδιο χώρο

Ας φρόντιζαν

Κατά τες συνταγές αρχαίων Ελληνοσύρων μάγων

Στα 200 π.Χ.

Πρόσθεσις

Κρυμμένα

Μισή ώρα

Ο δεμένος ώμος

από τις σελίδες του Γ. Βαρβάνη, με τη μετάφρασή τους στα αγγλικά από τον ίδιο.

 

19 ποιήματα :

Τείχη
Κεριά
Το πρώτο σκαλί
Che fece... il gran rifiuto
Τα παράθυρα
Θερμοπύλες
Περιμένοντας τους βαρβάρους
Η πόλις
Η σατραπεία
Τελειωμένα
Απολείπειν ο Θεός Αντώνιον
Μονοτονία
Ιθάκη
Όσο μπορείς
Τρώες
Ζωγραφισμένα
Πρέσβεις από την Αλεξάνδρεια
Ουκ Έγνως
Ηγεμών εκ Δυτικής Λιβύης

από τις σελίδες της Καρυάτιδος.

 

Τρία ποιήματα :

Μέρες του 1901

Εύνοια του Αλεξάνδρου Βάλα

Ο Ιουλιανός ορών ολιγωρίαν

και το "αυτοβιογραφικό σημείωμα"

 από τις σελίδες του περιοδικού Γη Αμφίαλος και τον Πλάτωνα Μαλλιάγκα.

Περί τα 70 ποιήματά του,
προσφορά της Φωτεινής Κασσωτάκη.

'Οσο μπορείς
Μανουήλ Κομνηνός
Στην εκκλησία

Δέηση
από τις σελίδες της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Επιστροφή στα κείμενα συγγραφέων από Κ

Αρχική σελίδα KEIMENA