Θαλασσοπάλεμα

του Άγγελου Σημηριώτη (1870-1944)

 

Το μαγικό ονειρεύομαι της Καλυψώς νησάκι,

τον Οδυσσέα και του καπνού του μακρυνού τον πόθο·

μα το θαλασσοπάλεμα, που πάει για την Ιθάκη,

απ΄ όλα δυνατώτερα κι ως την ψυχή το νοιώθω.

 

Μάταιο να πας μα κ΄ η ηδονή σ΄ άναντρη βγάζει λήθη!

Φτιάξε τη βάρκα σου, άνθρωπε, και λέβα το πανί σου,

και δίχως λύπ΄ ή προσμονή, διπλάνοιξε τα στήθη

κ΄ ελεύθερος στα σκοτεινά αφροπέλαγα βυθίσου.-

 

Ο Νουμάς, Τόμος 19, αρ. 763 (1922), σ. 184.