"ΟΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ"

ΓΙΑΝΝΗΣ Σ. ΧΡΥΣΟΥΛΗΣ
Στήν κόρη μου Σαπφώ
IND

Όλοι γεννιώμαστε δίδυμοι. Κι αυτό τό κενό που νοιώθουμε πλάϊ μας καί που ένα επιπόλαιο βήμα ή μιά απρόσεκτη σκέ- ψη θά μπορούσαν τόσο εύκολα νά μάς ρίξουν μέσα του, δέν είναι παρά ο χώρος που τόν γεμίζει αυτός ο Σιαμαίος συγγε- νής μας, αυτός ο απροσδόκητος παρακοιμώμενος, αυτός ο α- όριστος ερωμένος που γιά τό χατήρι του ο Κόσμος σπρώχτη- κε, απωθήθηκε, όσο ακριβώς φτάνει τό απλωμένο μας χέρι, κι εμείς αποκομμένοι, «φερόμενοι εν κενώ», ξοδεύουμε τή μικρή ζωή μας προσπαθώντας νά τόν αγγίξουμε, τεντώνουμε τά δάχτυλά μας ν' ακουμπήσουμε τή σάρκα του, γεμίζουμε μέ τίς φαντασιώσεις αβέβαιων ψηλαφήσεων τό φτωχό μυα- λό μας, κι όταν κάπου κάπου ανοίγουμε τήν αγκαλιά μας ο ένας στόν άλλον είναι γιά νά διηγηθούμε τή νοσταλγία μας καί νά τυλίξουμε μ' ένα ερωτικό ρούχο τό τρυφερό δέρμα ε- κείνου.

"ΚάΓΙΑ": Μιά αγαπημένη παραλία τής Μυτηλίνης
@ Γιάννης Σ. Χρυσούλης (Καλαμάτα 1943)
e-mail: chryss@aurora.eexi.gr

Εξώφυλλο: Ένας πίνακας τού Vermeer


ΜΕΡΟΣ 1a ΜΕΡΟΣ 1b ΜΕΡΟΣ 2a ΜΕΡΟΣ 2b ΜΕΡΟΣ 3 ΜΕΡΟΣ 4 ΜΕΡΟΣ 5 ΜΕΡΟΣ 6 ΜΕΡΟΣ 7 ΜΕΡΟΣ 8 ΜΕΡΟΣ 9 ΜΕΡΟΣ 10 ΜΕΡΟΣ 11 ΜΕΡΟΣ 12 ΜΕΡΟΣ 13 ΜΕΡΟΣ 14 ΜΕΡΟΣ 15 ΜΕΡΟΣ 16 ΜΕΡΟΣ 17 ΜΕΡΟΣ 18 ΜΕΡΟΣ 19 ΜΕΡΟΣ 20 ΜΕΡΟΣ 21 ΜΕΡΟΣ 22 ΜΕΡΟΣ 23