Γαλήνη

Κάρμα μπουνάτσα! Με καθρέφτη
μοιάζει ο γιαλός που εγαληνεύτη
και μήτε μια ζαρωματιά
δεν βλέπει η πένθιμη ματιά,
στο γαλαζί κρουστάλλι ως πέφτει.


Κρίμα που δεν μπορεί να γίνει
και στην καρδιά μου έτσι γαλήνη!

 

 

(Μου το έστειλε ο Γ. Κρανιάς που τον ευχαριστώ)

 

Έκανα αντιπαραβολή με τον τόμο «Εκ νέου» σε επιμέλεια Γ. Μπλάνα (εκδ. Γαβριηλίδη).

 

Από τη συλλογή Αμαβασιά, Χίος 1934.

 

 

Επιστροφή