Περιμένει

 

Το πλοίο περιμένει…

 Γιατί την τελευταία στιγμή κοντά μου να φανείς

Δε θα μ’ αποχαιρέταγε σαν θα’ φευγα κανείς

και θα’ φευγα αδιάφορος σαν από χώρα ξένη

Μα τώρα με τον τόπο αυτόν κάποια φιλία με δένει

και τα δεσμά μου είν’ όμορφα και να τα σπάσω δεν μπορώ

κι ενώ να μείνω θα’ θελα πολύ, κοντά σας να χαρώ

 Το πλοίο περιμένει…

(Το πήρα από τη μελέτη «Φώτης Αγγουλές» του Γιώργου Σιδέρη. Μελοποιήθηκε από τον Π. Περυσινάκη).Επιστροφή