Φωτογραφία του Φώτη Αγγουλέ


[Την πήρα από τη μελέτη του Γ. Σιδέρη "Φώτης Αγγουλές"]Επιστροφή