ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗ        

                        ΤΟ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟ

                                                ΑΛ. ΠΑΛΛΗ

 

Ζουλεύω κείνο το χωριό

            στον κάμπο κάτου

με τ’ αψηλό καμπαναριό        

            στην εκκλησιά του

που μυτερό’ ναι σαν καρφί

            και κάθε σκόλη

πολλοί ανεβαίνουν στην κορφή

            να δουν την πόλη.

 

Ζουλεύω κείνο το χωριό

            και το γυρεύω

και πάνω στο καμπαναριό      

            ποθώ ν’ ανέβω

να δω την πόλη από ψηλά

να τη θαμάξω

και σαν μου φαίνεται καλά

σα κει ν’ αράξω.

                        ΑΧΤΟΣ ΑΡΟΥΡΗΣ

 

Δημοσιεύεται στο φ. 90 (8.9.1933). Με το ποίημα αυτό αρχίζει η μακρά σειρά των ποιημάτων του Ν.Σ. που δημοσιεύονται στον Τρίβολο με το ψευδώνυμο Άχτος Αρούρης. Να προσεχτεί ότι το ποίημα τυπώθηκε σε ατονικό σύστημα, κατ’ εξαίρεση. Δεν έχω πρόχειρο το πρωτότυπο ποίημα του Πάλλη για να το παραθέσω.

 

 

 

 

Επιστροφή στα ποιήματα από τον Τρίβολο