ΚΑΒΑΦΙΚΟΝ

            ΤΟΥ ΠΛΟΥ

 

Έν ποίημα θα σου ’γραφα του πλου

δια στίχου όσον ένεστιν απλού

χωρίς παρομοιώσεις και παρόμοια.

Αλλ’ είχεν τρικυμίαν εις τον πλουν.

Το κύμα ορύσσει χάος πολλαπλούν

της σκύλλης και χαρύβδεως τα στόμια.

 

Και τρέμων προ κινδύνου φανερού

προ αμειλίκτου αληθώς καιρού

των ποιημάτων παραιτώ τα σχέδια.

Της σκέψεως εκτρέπεται ο ρους

και των κυμάτων βλέπων τους αφρούς

Divina, εθυμήθηκα, Comedia.

 

Άχτος Αρούρης

 

Δημοσιεύτηκε στο φ. 93 (13.10.33). Καβαφικά ποιήματα είχε δημοσιέψει ο Α.Α. και στην Παπαρούνα.

 

 

 

Επιστροφή στα ποιήματα από τον Τρίβολο