Ετυμολογίες

 

(ή ετοιμολογίες – όπως θέλετε…)

 

                                    Poésie impure – dédiée à

                                    Mitso Papanicolaou.

 

Πόθεν το κωλομπαράς;

εκ του κώλος και παράς,

–γιατί πάς ποθών αυτόν,

δείται, πάντως, και λεφτών…

           

            *

 

Όσον αφορά το πούστης,

-από τ’ότι, δίχως πόνο,

της ψωλής, δε χωρεί μόνο

το κεφάλι, μα κι ο… πους της!

 

            *

 

Το δ’ επίθετο μπινές;

συντομή τού καμπινές!

 

            *

 

Και το κλασικόν αιδοίον;

γιατί το’ χει σαν παιδίον!

 

            *

 

Κι ο περίφημος πρωκτός;

γιατί γίνεται… σπρωκτός!

 

            *

 

Όσο, πάλι, για το κώλος,

-επειδή, σ’ αυτόν, ο ψώλος

εισχωρεί, συνήθως, όλος,

καν ευκόλως, καν δυσκόλως

 

            *

 

Κι όσο, πάλι, για το πέος,

που ’ναι τόσο σοβαρό,

-είναι, πάντως, εκ του παίω,

συνωνύμου του βαρώ…

 

            *

 

Πόθεν δε κι η μαλακία;

εκ του μάλα και γλυκεία

Πιθανόν, όμως, επίσης,

γιατί πάς τις ενεργών,

τον ρυθμόν του τον αργόν,

και τας μαλακάς κινήσεις

της χειρός επιταχύνει,

τη βαρεί –κι έπειτα χύνει!

 

            *

 

Δε μιλώ για το ψωλή,

γιατί πάς όστις διαβάζει

το παρόν, και δεν τη βάζει,

θα σεκλετιστεί πολύ!...

 

19.2.1935

 

 Επιστροφή στα Σατιρικά του Λαπαθιώτη