Ιδιωματικές εκφράσεις
Εχω αποδελτιώσει πάνω από 10000 ιδιωματικές και παροιμιακές εκφράσεις. Από αυτές, μόνο 700 περίπου χώρεσαν στο "Αλφαβητάρι των ιδιωματικών εκφράσεων", εκδ. Δίαυλος 1997. Το λημματολόγιο που ακολουθεί περιέχει κάπως περισσότερες, λίγο πάνω από 1000, αλλά προς το παρόν παραθέτω μόνο το γράμμα Α [της λέξης-κλειδί]. Ορισμένες από τις φράσεις έχουν ήδη παραπομπή.© 1998 Νίκος Σαραντάκος
sarant@pt.lu