Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής (1809-1892)

Μαρτυρίες από το βιβλίο : Aλέξανδρος P. Pαγκαβής, Aπομνημονεύματα, δύο τόμοι, 1894-1895

Εισαγωγή  

Kαταγωγή  

Bρεφική ηλικία  

Πρώτη παιδική ηλικία  

Σούτσοι  

Οδοιπορία και άφιξις εις Αθήνας  

από τις σελίδες του Σπουδαστηρίου Νέου Ελληνισμού.

Η ταξιδεύτρια (Κόρη με τα χρυσά μαλλιά στους κρυσταλλένιους ώμους)
από τις σελίδες του Σπουδαστηρίου Νέου Ελληνισμού.

Δήμος κ΄ Ελένη (Των στίχων μου ανθόλευκη, ατμοπλασμένη Μούσα)

Η Ναϊάς

Ο συμβολαιογράφος (απόσπασμα)

από την ανθολόγηση νεοελληνικής λογοτεχνίας (19ος – 20ός αι.)

που προσφέρεται από την Πύλη για την ελληνική γλώσσα.

 

24 ποιήματα :

Η μοίρα (Κατά το Γαλλικόν) (Διατί κλωστήν μαύρην η μοίρα)

Αποχαιρετισμός (Τους στεναγμούς του στήθους μου)

Η άστατος κόρη (Σε, σε όπου πηγαίνω)

Παράπονον (Βαρειά καρδιά, πικρή καρδιά)

[Άτιτλο] (Επάψανε τα χείλη μου τα ρόδα να σκορπίζουν)

[Άτιτλο] (Μόνος, πλην δεν είμαι μόνος)

Ο ιππεύς (Στην μέση το σπαθί μου)

Ο κλέφτης (Μαύρη είν’ η νύκτα στα βουνά)

Εις Δημήτριον Σούτσον μετά του Ιερού Λόχου (Ήσουν εκεί, ω βλάστημα, γονέων Βυζαντίων)

Η πρωία (Και πάλιν χρωματίζεται ροδόχρους η αυγή)

Η εσπέρα (Ο ήλιος εκρύβη εις νέφη πορφυρά)

Θεού παρουσία (Θεός υπάρχει εις ουρανούς)

Εις λεύκωμα νέας φίλης (Εις του κόσμου την πορείαν απαυδήσας οδοιπόρος)

Εις λεύκωμα (Κατά τον Βύρωνα) (Καθώς συχνά ονόματα αποθανόντων φίλων)

Επί φύλλου λευκώματος (Λάμπουσ’ οι κόσμοι των αδαμάντων)

Έτερον (Εν μέσω τόσων σοι γνωστών και φίλων ονομάτων)

 Η χαρά (Κατά τον Γκαίτε) (Ζητώ την χαράν πότε εδώ πότε εκεί)

Επί εικόνος της Κ… (Τις είναι ηξεύρεις. Ιδέ ποία ήτον)

Εις φωτογραφίαν μου (Εικών μου είναι αύτη)

Άλλο (Είν’ η εικών ομοία μου, αν να πιστεύσω πρέπει)

Εις εικόνα της Κ… (Ναι, αντιγράφει η εικών το ευγενές σου σώμα)

Ο ζίζικας (Καλοκαίρι κι’ άνοιξι, όταν ήταν τα λουλούδια)

Αίνιγμα (Τις γίγας γεννάται, ανδρούται δ΄ εις νάνον)

Συλλαβόγριφος (Το πρώτον μου είναι νησί)

από την Πανελλήνιο Ανθολογία του Δ.Κ. Κοκκινάκη (1899)

που προσφέρεται σκαναρισμένη από την Πύλη για την ελληνική γλώσσα.

 

8 ποιήματα :

Μάιος (Ω ανθοφόρε Μάιε, μετά παλμών σε προσφωνώ)

Λάβαρον (Λαμπρόν αναπετάσωμεν το Λάβαρον εκ νέου)

Καλλιτεχνία (Όταν προσηνής και πλήρης μεγαλείου εμειδίας)

Η βάτος (Στην ανθισμένη βάτο, στην πράσινη φραγή)

Τρύγος (Κόρες εύμορφες στ΄ αμπέλια)

Λατρεία (Όταν εις τους οφθαλμούς μου συμπαθές στηρίζεις βλέμμα)

Συμβουλαί (Μ΄ είπαν τ΄ άνθη του Μαΐου)

Η πατρίς μου (Εις την ακτήν μας, ήτις στενάζει)

από την Ανθολογία Λύρα του Ιωάννη Πολέμη (1910)

που προσφέρεται σκαναρισμένη από την Πύλη για την ελληνική γλώσσα.

Διονύσου πλους
από τα ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΑΖΙ (προσθήκη 22.4.2008)

Λωτός (Πάσαν νέαν αυγήν γλυκύ άνθος λωτού)

Μύθος (Της φυλής των τετραπόδων εβασίλευσεν ο λέων)

Ευτυχίας σκιά (Της ευτυχίας η σκιά πολλάκις απατά)

Οκτώ ανέκδοτα

προσθήκη 22.4.2008 – προσφορά του Σφραγιδονυχαργοκομήτη.


Επιστροφή στα κείμενα συγγραφέων από Ρ

Αρχική σελίδα KEIMENA