19. ΑΓΓΕΛΙΑ

 

Τα τραγούδια της Αντώνας

πρόκειται να τυπωθούν:

Όσοι θέλουν, κατά μόνας,

κι όσοι πράγματι ποθούν

 

ν’ απολαύσουν τα γελοία

της φαιδράς αυτής κοκώνας,

ας γραφούν στην αγγελία

και θα τα ’χουν με εικόνας…

 

4.5.1934

 

 

 

Αδημοσίευτο, από το αρχείο Λαπαθιώτη.  

 

 

 

Επιστροφή στους μονολόγους του Αντωνάκη