16      Το επίγραμμα του Αντωνάκη

 

Αντωνάκης, Ευρωπαίος,

συνηθίζων παντός, όστις,

των περί τον κώλον γνώστης,

εκτελεί χρέη “ιππέως”,

να προσδέχεται το πέος

- συνεχώς κι αποτροπαίως…

 

30. 3. 1934.

 

Αδημοσίευτο, από το αρχείο Λαπαθιώτη. Ευχαριστώ τον κ. Β. Ψαραδάκη που μου το παραχώρησε.

 

Πριν από το ποίημα, ο Λαπαθιώτης σημειώνει:

Κον

Αντωνάκην Π………….,

Αντιπρόεδρον των Εισαγγελών!-

Ενταύθα.

 

 

 

 

Επιστροφή στους μονολόγους του Αντωνάκη