17   Μετά το καβαλίκεμα…

 

[α]   Οι εντυπώσεις της Αντώνας:

 

Καύλα κι όρεξη πολλή,

ανεκτίμητος αγκάλη,

- μικρή μόνον η ψωλή:

Να την είχε πιο μεγάλη!...

 

[β]   Οι εντυπώσεις του Γαμιά της:

 

Καλά όλα της νυκτός,

με παραφοράς ηδείας,

- πλην ο κώλος ανοικτός,

μέχρι φρίκης κι αηδίας…

 

2. 4. 1934.

 

Αδημοσίευτο, από το αρχείο Λαπαθιώτη. Ευχαριστώ τον κ. Β. Ψαραδάκη που μου το παραχώρησε.

 

Στο δεξιό πλάι της σελίδας, δίπλα στο 17α, ο Λαπαθιώτης σημειώνει εντός παρενθέσεων παραλλαγές του τελευταίου στίχου:

Αχ, ας ήταν πιο μεγάλη!...

Νάταν λίγο πιο μεγάλη!...

Τη ζητούσα πιο μεγάλη!...

Την ποθούσα.

 

 

 

 

Επιστροφή στους μονολόγους του Αντωνάκη