15      Οι σπουδές της Αντωνίας…

 

Τόσα χρόνια, στας “Ογρώπας”,

σαν πολύπειρος κυρά,

η παχύδερμος Αντώνα

μελετούσε στη σειρά…

 

Έβανε τον κώλο κάτου

κι επεδόθη στη σπουδή,

κι ούτε σήκωνε κεφάλι

- το δικό της δηλαδή!...

 

Τι να σπούδαζε; Ποιος ξέρει!

Δεν μπορεί να βρει κανείς!

Φαίνεται να προπονείτο

δι’ “αγώνας διεθνείς”…

 

Κι έτσι, τώρα, κι η Αντώνα

έχει πείρα για πολλά,

και κατέχει τόσες γλώσσες

για να γλύφει πιο καλά…

 

30. 3. 1934

 

 

Αδημοσίευτο, από το αρχείο Λαπαθιώτη. Ευχαριστώ τον κ. Β. Ψαραδάκη που μου το παραχώρησε. Στον τελευταίο στίχο, το «γλύφει» είναι η ορθογραφία του ποιητή· δεν διορθώνω το «λάθος» –αν δεχτούμε δηλαδή πως έπρεπε να γράψουμε «γλείφει».

 

 

 Πριν από το ποίημα, ο Λαπαθιώτης σημειώνει τον παραλήπτη, ως εξής:

 

Κον

Αντωνάκην Π………….,

Πολύγλωσσον!-

Ενταύθα.

 

 

Επιστροφή στους μονολόγους του Αντωνάκη