24. Η εθνική θυσία της Αντώνας!...

 

Αντώνα η μαμμόθρεπτος και παραφουσκωμένη,

κάτοχος κώλου λαϊκών, τελείως, φρονημάτων,

έξω φρενών με τους λοιπούς και με το κίνημά των

και θέλουσα διακαώς, ρητώς και παντί σθένει,

(αυτή, που μόνη της δουλειά στον κόσμον, είν’ ο έρως!)

να εργασθεί πιο εθνικώς κι αντιφιλελευθέρως,

προήλθεν εις απόφασιν πατριωτικοτάτην:

Αντί να παίρνει, του λοιπού, τον κάθε διαβάτην,

- να θυσιάσει μερικώς το πάθος εις τον θρόνον

και να μη δέχεται ψωλή, παρά βασιλοφρόνων…

 

30.3.1935

 

Αδημοσίευτο, από το αρχείο Λαπαθιώτη. Ευχαριστώ τον κ. Β. Ψαραδάκη που μου το παραχώρησε. Γραμμένο λίγο μετά το βενιζελικό κίνημα της 1ης Μαρτίου 1935. Ο όρος «λαϊκών φρονημάτων» εννοεί το (αντιβενιζελικό) Λαϊκό Κόμμα.

 

 

 

Επιστροφή στους μονολόγους του Αντωνάκη