Οι μονόλογοι του καημένου Αντωνάκη

 

Στα χαρτιά του Λαπαθιώτη βρέθηκε και μια ενιαία σειρά από 26 αθυρόστομα σατιρικά ποιήματα (για την ακρίβεια του λόγου είναι 28, μιας και τα υπ’ αρ. 17 και 23 είναι διπλά), με τον τίτλο: «Οι μονόλογοι του καϊμένου (sic) Αντωνάκη». Απευθύνονται κατά συγκεκριμένου υπαρκτού ομοφυλόφιλου, ο οποίος κατονομάζεται από τον Λαπαθιώτη. Προτάσσεται όλων αυτών μια επιστολή, που φέρεται να έχει συντάξει ο προαναφερόμενος αποδέκτης των σατιρικών ποιημάτων, η οποία απευθύνεται στον Κον Πρόεδρο των Εισαγγελών (sic), καθώς και η ακόλουθη σημείωση: « Η ορθογραφία του κειμένου διορθώθη, ίνα καταστή δυνατή η ανάγνωσις αυτού. Κατά τα λοιπά, διετηρήθη ως έχει

 

Ο ποιητής έχει αριθμήσει όλα τα ποιήματα, με λατινική και αραβική αρίθμηση, και στα 15 από αυτά έχει προσθέσει και τίτλους. Σε επόμενες δημοσιεύσεις ορισμένων από αυτά, προστέθηκαν άλλοι τίτλοι.

 

Μερικά από αυτά τα είχα δημοσιεύσει σε άλλες ενότητες, τώρα τα επαναπατρίζω εδώ. Ευχαριστίες οφείλονται στον κ. Β. Ψαραδάκη που γενναιόδωρα μού παραχώρησε το υλικό μαζί με ικανό σχολιασμό.

 

Ενημέρωση, 29.12.2008: Προσθέτω επτά ακόμα ποιήματα (το ένα από αυτά διπλό) κι έτσι αισίως φτάνουμε στα 14 (τα δύο διπλά) από τα 26 συνολικά που περιλαμβάνονται σε αυτή την ενότητα. Θυμίζω ότι πρόκειται για αθυρόστομα σατιρικά ποιήματα που έχουν όλα τους στόχο τον «καημένο Αντωνάκη» και που φυσικά έμειναν ανέκδοτα και υπάρχουν στο αρχείο Λαπαθιώτη στο ΕΛΙΑ, απ’ όπου τα κατέγραψε ο φίλος Β. Ψαραδάκης, που τα πρόσφερε –και τον ευχαριστώ για άλλη μια φορά!

 

Ενημέρωση 19.2.2009: Προστέθηκαν άλλα έξι ποιήματα, πάντοτε χάρη στον φίλτατο Β. Ψαραδάκη.

 

Ενημέρωση 19.6.2009: Προστέθηκαν άλλα δύο ποιήματα, τα 19 και 22, πάντοτε χάρη στον φίλτατο Β. Ψαραδάκη, στον οποίο οφείλω και την «Αίτηση» του Αντωνάκη που προτάσσεται στα στιχουργήματα. Επίσης διόρθωσα τον σύνδεσμο προς το αρ. 26.

 

Αίτησις Αντωνίας Α.Π., αδελφής (προσθήκη 19.6.2009)

 

1. Οι επιθυμίες του Αντωνάκη (προσθήκη 29.12.2008)

2. Ο καημός του Αντωνάκη (προς τους νεαρούς κομμουνιστάς)
5. [Μέγας κουφιοκεφαλάκης]

6. Η εξομολόγηση του Αντωνάκη (προσθήκη 29.12.2008)
7. Πρόγκα
8. [Σπίρτο]
9. Μήτσος προς Αντωνάκην
10. Αντωνάκι προς Μητσάκι (Το τσερβέλο)

11. Λέει ο Αντωνάκης (προσθήκη 19.2.2009)

13. Ο βλάμης χασικλής προς την Αντώνα (προσθήκη 19.2.2009)

15. Οι «σπουδές» της Αντωνίας (προσθήκη 29.12.2008)

16. Το επίγραμμα του Αντωνάκη (προσθήκη 29.12.2008)

17. Μετά το καβαλίκεμα (προσθήκη 29.12.2008)

18. Η «ψυχολογική στιγμή» της Αντώνας (προσθήκη 19.2.2009)

19. Αγγελία (προσθήκη 19.6.2009)

20. [Ήρως απρεπών σκανδάλων] (προσθήκη 29.12.2008)

21. [Κολοκύθας όσο λίγοι] (προσθήκη 29.12.2008)

22. [Αν οι μανούβρες του χοντρού] (προσθήκη 19.2.2009)
23. [Η παχύδερμος Αντώνα]
24. Η εθνική θυσία της Αντώνας (προσθήκη 19.2.2009)

25. Lassata, sed non satiata (Κουρασμένη, πλην όχι κορεσμένη) (προσθήκη 19.2.2009)
26.
[Βλέποντας μες στον καθρέφτη] (προσθήκη 19.2.2009)

 

Επιστροφή στον Λαπαθιώτη