ΜΟΝΟΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΚΑΗΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΑΚΗ, 5

 

Ο χοντρός ο Αντωνάκης, μέγας κουφιοκεφαλάκης,

Είπε κάποτε, κι ας είναι πιο δειλός κι απ' το λαγό:

«Νάτανε ψωλές οι σφαίρες, πούφαγεν ο Βενιζέλος,

κι ας τις έτρωγα κι εγώ!...

 
Εδώ υπονοείται η απόπειρα δολοφονίας του Βενιζέλου τον Ιούνιο 1933 στη Λεωφόρο Κηφισίας, οπότε μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το ποίημα γράφτηκε στις επόμενες μέρες ή εβδομάδες.

Επιστροφή στους μονολόγους του Αντωνάκη