Αν θέλετε πιο καινούργιες φωτογραφίες, περάστε ΕΔΩ!


Contemplating my most beautiful accomplishment!
(Now there is a second lady as well, photo will be posted soon)

The same lady two years after...
And the younger precious jewel...


Some more recent photos (Xmas 2000) are here

This page has been visited times.